Lekser februar 2019

Lekser februar 2019

Nystryk

-Jeg kan spille fiolin, pizzicato 
-Anne Dag og Elin, pizzicato
-Kykkeliky -med bue!

Syng alle songar først! Spel etterpå 🙂

Vivace

-Se nå stiger Solen – ostinat + melodi
-G dur skala Start frå 3.finger på D. hugs låg 2.finger! øv opp og ned.
-Dansevise Syng! spel kun Tralala, hugs lav 2.finger på A og E streng

Allegro

-Spille G-dur skala 2 oktaver med rytme (spill rolig og vær nøye med intonasjon)
-Øve på “Høsten” fra takt 14-21 og takt 30-41
-Øve hele “Vals fra Småland”
-Klapp rytme 1 på rytmearket (gjerne de andre også om det er tid)

Andantino

-Spille G-dur skala 2 oktaver og C-dur 1 skala med rytmer (vær nøye med intonasjon)
-Øve Vivaldi dobbelkonsert (hør gjerne på innspilling mens du ser på nota). Se litt videre på side 2, men konsentrer dere om 1. side (spill langsomt og ta en og en del når dere øver, begynn med siste og jobb frem til start :)) (vær nøye med intonasjon!)
-Øv inn Engelska fra Småland
-Klapp rytmene fra rytmearket
No Comments

Post A Comment