Påmeldingsskjema

Påmelding
E-postadresse
Bekreft e-postadresse
E-postadresse
Bekreft e-postadresse

Generelle vilkår

  1. Innbetaling: Alle er pliktige å betale semesteravgift innen betalingsfristen.
  2. Avmelding: Siden vi er et lite orkester ønsker vi at man blir med for ett år av gangen, av hensyn til medelever og gruppene. Helt ferske fiolinister binder seg til ett semester. Ved avmelding må vi ha skriftlig beskjed innen 15. juni / 15. desember, ellers tilkommer et gebyr på kr 1000. Semesteravgift reduseres ikke om man slutter midt i et semester, med unntak av flytting, alvorlig sykdom ol. Innbetalt semesteravgift blir ikke refundert.
  3. Avlysning av enetimer: Avlyser eleven enetime, mister eleven timen. Om lærer avlyser enetime, skylder lærer eleven timen.
  4. Oppmøte: Alle elever plikter å møte i god tid til samspill, konserter og seminarer.
  5. Orden: For å få mest mulig ut av undervisingstimene må det være orden i noter. Fiolin og annet vi trenger (blyant, noteskrivebøker, o.s.v.) må medbringes til hver time.
  6. Adresseliste: Din primære e-postadresse, telefonnummer og gateadresse vil bli synlig for andre foreldre. Dette er fordi dere kan organisere samkjøring og kontakte hverandre for andre ting. NB! Det er kun innloggede brukere som kan se denne informasjonen.