Vår undervisning

Vår undervisning følger skoleåret og består ukentlig av:
Minimum 30 min enetime med instruktør
Minimum 30 min gruppetime/ samspill (vanligvis 45 minutter)

Undervisningen er inspirert blant annet av Kodaly-metodikk, og fokuserer de første årene spesielt på gehør og sang som inngangsport til eget spill og musikkforståelse. Lek står sentralt i undervisningen. Med ekstra vekt på gehørutvikling tidlig i prosessen, vil elevene ha større sjanse til å spille rent fra ung alder og videre utvikle en forståelse av musikken utenom kun det instrumentaltekniske. Vi forventer ikke at elevene skal bli “den neste Mozart” over natten eller gjøre karriere som musiker dersom de ikke selv ønsker det. Derimot forventer vi at elevene øver mellom hver time for å få fremgang, og at de prioriterer spilletimene. Det forventes også noe deltagelse også fra foreldrene, som barnas viktigste støttespillere i læringsprosessen. Det kreves ingen forkunnskaper.

Undervisningen inkluderer blant annet:

  • instrumentalopplæring
  • kjennskap til klassisk musikk gjennom lytting og eget spill
  • gehørtrening
  • notelære og musikkteori